www.elineteygeler.nl

 

 

 

 

   

Ervaringen: Dierenartsenpraktijk Flevoland

Dierenartsenpraktijk Flevoland is één van de dierenartsenpraktijken waarmee ik als gedragstherapeut samenwerk. Marianne van Ekeris (dierenarts gezelschapsdieren) beschrijft hieronder haar ervaringen met gedragsproblemen in de praktijk.

Gedragsproblemen komen enorm vaak voor, met name bij honden. Elke dag zien we wel een hond in onze praktijk die een gedragsprobleem vertoont. Helaas herkent of erkent de eigenaar de symptomen meestal niet als probleemgedrag of men beseft onvoldoende dat het probleem dat zijn hond vertoont verholpen kan worden.
Vaak komt de eigenaar voor een vaccinatie of een of andere lichamelijke klacht en wordt terloops gemeld dat de hond vaak wegloopt, naar kinderen gromt , sinds kort erg schrikkerig is of wat voor gedragsprobleem dan ook. Het ontbreekt ons dan tijdens het spreekuur aan tijd, maar ook aan specifieke kennis en ervaring om zo’n gedragsprobleem goed aan te kunnen pakken.

Het is daarom erg prettig om mensen te kunnen verwijzen naar een ervaren gedragstherapeut die de kennis en de tijd heeft om een diagnose te stellen en aan de hand daarvan een plan van aanpak kan opstellen.
We proberen tijdens onze spreekuren goed op het gedrag van de honden te letten en door gericht vragen te stellen aan de eigenaar lukt het vaak om probleemgedrag zo vroeg mogelijk te signaleren. Sinds we de mogelijkheid hebben om door te verwijzen naar de gedragstherapeut kunnen we preventief werken en helpen om het escaleren van gedragsproblemen te voorkomen.

Dit is erg belangrijk want helaas is het vaak zo dat mensen pas met het gedragsprobleem zelf op het spreekuur komen als de situatie eigenlijk al onhoudbaar is. De eigenaar wil dan ter plekke en wel direct een oplossing ! (bijvoorbeeld als een gezinslid ernstig gebeten is)
Met gedragstherapie kan je meestal geen direkte oplossing bieden , dit kost inzet en tijd en dat heeft men dan helaas niet meer. Voor ons rest dan overplaatsing of euthanasie en dat is erg frustrerend...

Vraag dus op tijd deskundig advies.


© Eline Teygeler 2011